Women's Tennis at NYU - Photos by Ezra Braithwaite